Wat is Movendre?


Movendre maakt het mogelijk om digitaal opnames te maken van verhuizingen via een iPad. Dit begint bij het vastleggen dat er een een opname uitgevoerd moet worden. Vervolgens wordt (op locatie bij de klant) de gehele opname vastgelegd door bijvroobeeld per kamer alle te verhuizen spullen te registerern. Ten slotte kan op bais van deze gegevens zoals te verhuizen stukken, de/montage, inpakken of niet en de laad en losadressen een calculatie met bijbehorende offerte worden gemaakt en verstuurd naar de klant en de backoffice.

Hoe kwam Movendre tot stand?


Ard-Jan Hobbel van Flakkee Verhuizers kreeg als acquisiteur van verhuizingen het idee dat het doen van opnames en het maken van offertes voor (zakelijke) verhuizingen veel makkelijker moest kunnen.

Samen met Ranshuijsen' Van Loon zijn een aantal proefversies ontwikkeld. Hierbij is voornamelijk gekenen naar het zo makkelijk mogelijk maken van het doen van een opname en het delen van deze gegevens tussen acquisiteurs en de mensen op kantoor.